Manila Peninsula Hotel xypex

Manila Peninsula Hotel

Lungsod ng Makati

Ang mga produkto ng Xypex ay ginamit upang gawing waterproof ang swimming pool sa ibaba at ang naka-arkong bahagi ng pedimentong mas nasa ibaba.

Ang online na addendum sa lahat ng mga bidyong may kinalaman sa Xypex tulad ng mga pagkabit, pagsusuri sa mga produkto, mga proyekto sa buong mundo at marami pang iba.

 • Ang Internasyunal na Mundo ng Xypex

  Ang kongkretokongkreto ay ang unibersal na produkto na, bukod sa maraming iba pang bagay, hindi nagpapalabas at hindi nagpapapasok ng tubig. Ngunit kapag nasira ang kongkretokongkreto at nakapasok ang tubig? Malalaking potensyal na problema. Ito ang kwento ng Xypex sa buong mundo, ang kakayahang mag-ayos ng kongkretokongkreto ng isang napakahusay na produkto — at kung paano naging nangunguna ang Xypex sa paggawang waterproof sa kongkretokongkreto dahil sa paggamit dito kasama ng mga tamang sangkap.
  1
 • Introduksyon sa Teknolohiyang Crystalline ng Xypex

  Pangunahin sa pagbuo sa Teknolohiyang Crystalline ng Xypex ay ang ganap na pag-unawa sa kemikal at pisikal na kabuuan ng kongkretokongkreto. Puno ang kongkreto ng napakaliliit na butas. Ang mga capillary nitong tila tunnel ay natural na bahagi ng kabuuan nito, at nagbibigay-daan ang mga ito sa pagdaloy ng tubig at iba pang mga likido.

  Nakita ng mga mananaliksik sa Xypex ang pagkakataon para sa isang kemikal na pagsasailalim na magpupunan sa mga capillary na ito upang mapigilan ang pagpasok ng tubig at iba pang mga likido mula sa anumang direksyon. Pupunan ng mahalagang istrukturang ito ang mga capillary tract na magreresulta sa pagiging waterproof ng kongkretokongkreto.
  2
 • Animation hinggil sa Teknolohiyang Crystalline ng Xypex

  Kung paano gumagana ang Teknolohiyang Crystalline ng Xypex upang gawing waterproof at protektahan ang kongkretokongkreto ay patuloy na nagbibigay-interes at nagpapahanga sa mga specifier at contractor ng kongkretokongkreto sa buong mundo. Sa pamamagitan ng isang lubos na pinalaking paglalarawan sa isang capillary, ipinapakita ng animation kung paano pinapasok ng Xypex ang kongkretokongkreto at kung paano humahantong ang nagreresultang catalytic na reaksyon sa pagbuo ng mga hindi natutunaw na crystal at kongkretokongkretong istruktura na permanenteng waterproof kahit na sa matinding hydrostatic na presyon.
  3
Scroll to top