xypex Diaľničný Most Skala – Nemšová

Diaľničný Most Skala – Nemšová

Táto diaľnica zároveň tvorí protipovodňovú bariéru na rieke Váh. Dve vrstvy prípravkov Xypex Concentrate a Modified sa použili na vodotesné odtokové kanály a šachty, do ktorých sa zachytáva voda z diaľnice, ktorá so sebou unáša oleje a chemikálie. Dvomi vrstvami prípravkov Xypex boli ošetrené aj stĺpy na niekoľkých mostných častiach

 • Medzinárodný svet Xypex

  Betón je univerzálnym produktom, ktorý okrem množstva iných vecí slúži na zadržiavanie vody a ochranu pred vniknutím vody. Ale čo sa stane, ak betón zlyhá a vodu prepustí? Potenciálne veľké problémy. Toto je príbeh spoločnosti Xypex po celom svete, skvelý produkt so schopnosťou opraviť betón, a tiež o tom, ako sa spoločnosť Xypex so správnymi výrobkami stala lídrom v oblasti vodonepriepustnosti betónu.
  1
 • Predstavenie technológie Xypex Crystalline

  Základom vývoja technológie Xypex Crystalline bolo úplné pochopenie chemického a fyzikálneho fungovania betónu. Betón je pórovitý. Jeho kapiláry podobajúce sa tunelom sú prirodzenou súčasťou tejto hmoty a umožňujú prechod vody a iných kvapalín.

  Výskumníci v spoločnosti Xypex vynašli možnosť chemickej úpravy, ktorá by vyplnila tieto kapiláry, vďaka čomu by nedochádzalo k vniknutiu vody a iných kvapalín z akéhokoľvek smeru. Táto integrálna štruktúra vypĺňa kapiláry a vďaka tomu je betón nepriepustný pre vodu.
  2
 • Animácia technológie Xypex Crystalline

  Spôsob, akým technológia Xypex Crystalline zabezpečuje vodonepriepustnosť a chráni betón, neustále vzbudzuje pozornosť a fascinuje výrobcov betónu a staviteľov po celom svete. Vďaka veľkému zväčšeniu jednej kapiláry na obrázku vidíte, ako Xypex preniká do betónu a ako katalytická reakcia vedie k vytvoreniu nerozpustných kryštálov a štruktúry betónu, ktorá je permanentne nepriepustná pre vodu, dokonca aj v prípade mimoriadne vysokého hydrostatického tlaku.
  3
 • Použitie výrobku Xypex Coating

  Výrobky radu Xypex Coating, určené na povrchové nanášanie, sú súčasťou systému vodonepriepustnosti a ochrany betónu Xypex a predstavujú jeden z troch spôsobov, ako použiť technológiu Xypex Crystalline v betóne.
  4
 • Použitie výrobku Xypex Admix

  Výrobky radu Xypex Additive, ktoré sa do betónu pridávajú pri výrobe, sú súčasťou systému vodonepriepustnosti a ochrany betónu Xypex a predstavujú jeden z troch spôsobov, ako použiť technológiu Xypex Crystalline v betóne.
  5
 • Použitie výrobku Xypex Dryshake

  Výrobky radu Xypex Dryshake, určené pre horizontálne povrchy, sú súčasťou systému vodonepriepustnosti a ochrany betónu Xypex a predstavujú jeden z troch spôsobov, ako použiť technológiu Xypex Crystalline v betóne.
  6
 • Oprava betónu pomocou výrobkov Xypex

  Spoločnosť Xypex ponúka množstvo špecializovaných výrobkov na množstvo druhov opráv betónu, ako napríklad zastavenie tečúcej vody, zaplátanie, opätovné nanášanie a obnovenie betónu, ako aj na opravu trhlín.
  7
Scroll to top