Richi Court Building

กรุงเทพมหานคร

โครงสร้างผนังและถังน้ำบนหลังคาของอาคารใหม่ในกรุงเทพฯ ได้รับการเคลือบสองชั้นด้วยผลิตภัณฑ์ของ Xypex พื้นที่เคลือบรวม 3,000 ตารางเมตร (32,300 ตร.ฟุต)

 • ความเป็นนานาชาติของ Xypex

  คอนกรีตเป็นผลิตภัณฑ์สากลที่สามารถกักน้ำไม่ให้เข้า และออกได้ แต่เมื่อคอนกรีตเสียและน้ำสามารถซึมผ่านได้ละ? อาจเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นได้ นี่เป็นเรื่องราวของ Xypex จากทั่วโลก ความสามารถในการซ่อมแซมคอนกรีตของผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม — และประกอบกับเมื่อมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมทำให้ Xypex เป็นผู้นำด้านคอนกรีตกันน้ำได้อย่างไร
  1
 • แนะนำเทคโนโลยีคริสตัลไลน์ของ Xypex

  นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีคริสตัลไลน์ของ Xypex คือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในองค์ประกอบทางเคมีและทางกายภาพของคอนกรีต คอนกรีตมีรูพรุน รูพรุนนั้นมีลักษณะเหมือนเส้นเลือดฝอยซึ่งเป็นธรรมชาติของสสาร ก่อให้เกิดเป็นท่อส่งน้ำและของเหลวอื่น

  นักวิจัยของ Xypex ตระหนักถึงโอกาสในการทำการฟื้นฟูทางเคมีซึ่งจะเติมเต็มท่อเหล่านี้เพื่อปกป้องการเข้ามาของน้ำและของเหลวอื่นๆ ไม่ให้ซึมเข้ามาจากทุกทิศทาง การบูรณาการโครงสร้างเติมเต็มท่อทำให้คอนกรีตกันน้ำได้
  2
 • ภาพแอนิเมชั่นของเทคโนโลยีคริสตัลไลน์ของ Xypex

  วิธีที่เทคโนโลยีคริสตัลไลน์ของ Xypex กันน้ำและปกป้องคอนกรีตยังคงดึงดูดความสนใจและน่าหลงใหลสำหรับผู้เลือกคอนกรีตและผู้รับเหมาทั่วโลก โดยการขยายภาพของท่อหนึ่ง ภาพแอนิเมชั่นแสดงให้เห็นวิธีการที่ Xypex แทรกซึมเข้าไปในคอนกรีตและการทำปฏิกิริยาซึ่งนำไปสู่การสร้างคริสตัลที่ไม่ละลายน้ำและโครงสร้างของคอนกรีตซึ่งกันน้ำได้ถาวรแม้ในแรงดันน้ำระดับสูงมากก็ตาม
  3
 • การเคลือบด้วย Xypex

  ผลิตภัณฑ์เคลือบของ Xypex สำหรับการใช้งานบนผิว เป็นส่วนหนึ่งของระบบกันน้ำและปกป้องคอนกรีตของ Xypex และเป็นหนึ่งในสามวิธีในการใช้เทคโนโลยีคริสตัลไลน์ของ Xypex กับคอนกรีต
  4
 • การใช้ Admix ของ Xypex

  ผลิตภัณฑ์ตัวเติมของ Xypex เพิ่มไปในคอนกรีตขณะผลิต เป็นส่วนหนึ่งของระบบกันน้ำและปกป้องคอนกรีตของ Xypex และเป็นหนึ่งในสามวิธีในการใช้เทคโนโลยีคริสตัลไลน์ของ Xypex กับคอนกรีต
  5
 • การใช้ Dryshake ของ Xypex

  ผลิตภัณฑ์ Dryshake ของ Xypex สำหรับการใช้งานบนผิวแนวนอน เป็นส่วนหนึ่งของระบบกันน้ำและปกป้องคอนกรีตของ Xypex และเป็นหนึ่งในสามวิธีในการใช้เทคโนโลยีคริสตัลไลน์ของ Xypex กับคอนกรีต
  6
 • การซ่อมคอนกรีตด้วย Xypex

  Xypex มีผลิตภัณฑ์เฉพาะด้านมากมาย สำหรับการซ่อมคอนกรีตในแบบต่างๆ มากมาย เช่น การหยุดน้ำไหล การปะซ่อม การฉาบผิวหน้าใหม่ และการฟื้นฟูคอนกรีต รวมถึงการซ่อมรอยร้าว
  7
Scroll to top